Home » Eigen Risico compensatie

Eigen Risico compensatieEigen risico compensatie

Iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder heeft verplicht een eigen risico voor zijn of haar zorgverzekering. In 2012 was dat nog € 220,00, in 2013 was dat al € 350,00 en voor 2014 zal dat € 360,00 worden. Iedereen met weinig zorgkosten betaalt minder eigen risico dan mensen die veel hogere zorgkosten hebben. Dat betekent dat bijvoorbeeld chronisch zieken met hoge zorgkosten over het algemeen altijd aan hun plafond zullen komen en daarom altijd € 360,00 zullen moeten betalen. Alles wat daar boven komt wordt door de zorgverzekering vergoed. Om deze mensen toch enigszins tegemoet te komen kan de overheid hiervoor in bepaalde gevallen een compensatie geven. Deze compensatie ligt op ongeveer € 85,00 en is gebaseerd op de regeling Compensatie Eigen Risico (CER). Eigenlijk betaalt de overheid hiermee dus een bepaald gedeelte van het eigen risico van de verzekerde om het voor hun iets meer betaalbaar te maken. De voorwaarden voor deze eigen risico compensatie zijn vastgesteld door het VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

 

Voor wie is de Compensatie Eigen Risico (CER)?
Iedereen die medicijnen krijgt voor bepaalde aandoeningen, onder behandeling is bij een ziekenhuis of medisch specialist voor bepaalde aandoeningen of langdurig verblijft in een AWBZ-instelling kan in aanmerking komen voor de eigen risico compensatie. Het CAK, Centraal Administratie Kantoor, kan je precies vertellen welke medicijnen bij welke aandoeningen in aanmerking komen voor de CER. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitbetaling hiervan in de zorgverzekeringswet.

Ook je eigen apotheker kan je hierover informeren, echter het CAK is beslissend hierin. Over het algemeen is het zo dat mensen die hiervoor in aanmerking komen automatisch bericht krijgen van het CAK.

 


Extra zorgtoeslag
Mensen met lagere inkomens kunnen ter compensatie voor de verhoging van het eigen risico tevens in aanmerking komen voor een extra zorgtoeslag met een maximumbedrag van € 115,00 per jaar per persoon (2013).