Home » Eigen Risico 2014

Eigen Risico 2014Eigen risico 2014
Het huidige kabinet had voor 2014 en 2015 nog grootste plannen met het eigen risico. Het was oorspronkelijk de bedoeling om het eigen risico inkomensafhankelijk te maken. Dat is nu echter (voorlopig) van de baan. Inmiddels is het bekend dat het eigen risico voor 2014 met € 10,00 per jaar zal stijgen ten opzichte van 2013. Dit is een zogenoemde inflatiecorrectie. Dat betekent dat het eigen risico voor 2014 op € 360,00 uit zal komen.

 

Eigen risico verhogen
Daarnaast kan een verzekerde er voor kiezen om het eigen risico te verhogen tot maximaal 850 euro. Dit kan je een besparing tot € 25,00 per maand opleveren, afhankelijk van de verzekeraar. Vooral voor mensen die normaal gesproken weinig of geen gebruik maken van zorg kan dit zeer aantrekkelijk zijn.

Mensen met een laag inkomen worden door middel van een extra zorgtoeslag die op kan lopen tot € 110,00 per persoon per maand enigszins gecompenseerd voor het hoge eigen risico.

 

Onuitvoerbaar
De reden dat de grootste plannen voor het wijzigen van het eigen risico niet zijn doorgegaan is dat deze nieuwe plannen in de praktijk onuitvoerbaar bleken te zijn. In plaats van het eigen risico inkomensafhankelijk te maken is er nu besloten om de heffingskorting voor mensen met een hoger inkomen af te schaffen en zullen mensen met lagere inkomens meer zorgtoeslag krijgen. De bedoeling is om met deze nieuwe maatregelen toch een zo eerlijk mogelijke verdeling van de zorgkosten tussen arm en rijk te bewerkstelligen.


 

Zorgverzekeraars tegen inkomensafhankelijk eigen risico
Ook zorgverzekeraars waren fel tegen het voorgenomen inkomensafhankelijk eigen risico, omdat zijn dan elke keer de inkomens van de verzekerden moeten toetsen, maar vooral omdat het voor zorgverzekeraars dan veel lastiger zou worden om eerlijk met elkaar te kunnen concurreren. Ook werknemers zouden dan niet direct kunnen zien hoeveel premie ze zouden moeten gaan betalen.