Home » EigenRisico.org

EigenRisico.org

Een eigen risico is dat gedeelte van de kosten van een schade die je zelf moet betalen als je schade leidt. In het geval van de zorgverzekering is het eigen risico dat gedeelte van de zorgkosten dat voor je eigen rekening komt. Je dient eerst zelf deze kosten te betalen voordat je in aanmerking komt voor een aanvullende vergoeding.

Verzekeraars nemen vaak een eigen risico op in verzekeringen om hun eigen schadelast te beperken. De verzekeraar hoeft hierdoor namelijk minder schades uit te betalen. Aan de andere kant zal de verzekerde niet elk bedrag claimen en zorgvuldiger gaan handelen als hij weet dat niet elke schade geheel wordt uitbetaald. Bij schades die lager zijn dan het eigen risico wordt zelfs helemaal niks uitbetaald. De verzekeraar zal deze lagere schades die relatief hoge administratieve kosten met zich meebrengen niet hoeven af te handelen en zal daardoor ook weer goedkoper uit zijn. Dit soort lage schades worden kruimelschades of bagatelschades genoemd. De verzekeraar probeert dus deze schades te voorkomen door een eigen risico op te nemen in de verzekeringen.

Wil je dus dikke likes? Neem eens een kijkje op de website van www.like4you.nl!

eigenrisicomedi

Soorten risico’s

Er zijn verschillende soorten eigen risico. Om te beginnen kan een eigen risico een vast bedrag zijn, bijvoorbeeld € 134,00, of een bepaald percentage van de totale verzekerde som, bijvoorbeeld 1%. Die € 134,00 of die 1% moet dus bij elke schade door de verzekerde zelf worden betaald. De hoogte en het soort eigen risico wordt over het algemeen altijd op het polisblad van de verzekering vermeld. Soms wordt het echter alleen in de polisvoorwaarden vermeld.

Verplicht of vrijwillig

Daarnaast kan het eigen risico ook nog bestaan uit een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico. Het verplichte eigen risico is bij alle verzekeraars gelijk, want dat is door de Nederlandse overheid bepaald. Zo is bijvoorbeeld het verplichte eigen risico voor de Basiszorgverzekering voor 2014 vastgesteld op € 360,00, hetgeen een stijging van € 10,00 betekent ten opzichte van 2013.

Een telefoonverzekering? Of wil jij je huis verhuren op Premiumhousing.nl?

Sommige verzekeraars bieden bij bepaalde verzekeringen een lage premie aan op basis van een hoog vrijwillig eigen risico. Je betaalt dus weinig premie, maar je eigen risico is dan wel hoog. Verzekeraars kunnen hiermee de indruk wekken dat ze een zeer lage premie aanbieden.

eigen risico

Voorbeelden

  1. Stel je hebt een autoverzekering met een eigen risico van € 95,00. Als je dan een schade hebt van bijvoorbeeld € 60,00 zal de verzekeraar niets uitkeren, omdat de schade onder het eigen risico ligt. Heb je echter een schade van bijvoorbeeld € 160,00, dan zal de verzekeraar € 160,00 minus het eigen risico van € 95,00 zijnde € 65,00 uitbetalen.
  2. Stel je hebt een opstalverzekering met een eigen risico van 3‰ bij stormschade. Stel dat je € 100.000,00 hebt verzekerd, dan is je eigen risico dus € 300,00. Zou je € 200.000,00 hebben verzekerd, dan was je eigen risico € 600,00. eigen risico medicijnen

 

Onverzekerd

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om iets geheel onverzekerd te laten, dan is het volledige bedrag je eigen risico. Bij schade moet je dan zelf het volledige bedrag betalen. In sommige gevallen, bij kleine bedragen, is dat natuurlijk geen probleem, maar als de bedragen op lopen kan dit uitermate vervelend worden.